Kolínská 8, Praha 3

Půdní vestavba 3 b.j. (4+1 - 198,2 m2, 5+1 - 185,4 m2, 1+1 - 61,1 m2) nadstandardního řešení do půdního prostoru činžovního domu, vč celkové rekonstrukce komunikačních prostor a domovních instalací a vybudování nové výtahové šachty při dvorní fasádě.

Realizace v roce 1999.

Z architektonického a stavebně technického hlediska je vzhled domu částečně změněn –hřeben střechy byl zvýšen o 150 cm, ve střeše byly vybudovány nové vikýře směrem do ulice, ve dvorní části byla zvednuta římsa nad úroveň oken osazených v dozděném svislém zdivu. Osvětlení nových bytových jednotek je dále zajištěno novými střešními okny.