Kubelíkova, Praha 3

Jedná se o projektovou dokumentaci pro stavební povolení na půdní nástavbu dvou bytových jednotek do nevyužívaného půdního prostoru každého domu.
Vstup do uvažované půdní vestavby bytu č. 1 je v úrovni 5. NP z prostoru stávajícího schodiště. Zde se nachází byt , který byl rekonstruován a propojen s podkrovím. Celý byt je v 5. NP a v podkroví – 1 a 2. podlaží.

Vstup do uvažované půdní vestavby bytu č. 2 je v úrovni podkroví – 1. podlaží z prostoru stávajícího schodiště. Tento byt je v podkroví – 1 a 2. podlaží.

Nově vzniklá půdní nástavba je následující velikosti:

v 5. NP……………......................... 79,16 m2
v 1.podlaží podkroví………..........106,04 m2 (b.j.č.1 - 52,05 m2, b.j.č.2 - 53,99 m2)
v 2.podlaží podkroví………...........147,14 m2 (b.j.č.1 - 56,00 m2, b.j.č.2 - 91,14 m2)
celkem ........................................332,34 m2 obestavěný prostor cca 950 m3
byt č. 01………..............................187,21 m2 z toho terasa 7,85 m2
byt č. 02 ……………………...............145,13 m2 z toho terasa 15,93m2