Na Skalce, Praha

Z architektonického je čelní vzhled domu částečně změněn - vybudování 4 střešních vikýřů pro osazení svislých oken - osově na stávajícící mansardová okna v nižším podlaží. Ve dvorním pohledu došlo rovněž ke změně - zvýšení římsy tak, aby mohly být osazeny balkónové dveře. Jako balkonů jsoou využity stávající střechy prostor WC v nižším podlaží.

Jedná se o výstavbu jedné bytové jednotky 3+1+ příslušenství - 147,1 m2 do půdního prostoru. Zdivo stávajícího objektu je cihelné tl. 45 cm, stropy dřevěné trámové, krov dřevěný, krytina dvojitá tašková, schodiště železobetonové.
Vstup do b.j. je v úrovni 5. NP z prostoru stávajícího schodiště.
Investor: fyzická osoba
Realizace: 12.1996