Štítného, Praha 3

Z architektonického a stavebně technického hlediska je vzhled domu částečně změněn – hřeben střechy a sklon střechy do ulice zůstal stávající, v uličním traktu ve vstupním podlaží jsou osazena střešní okna rozměru 780 x 1400 mm, v mezonetu jsou osazena střešní okna rozměru 780 x 900.
Ve dvorní části byla zvednuta římsa nad úroveň oken osazených v dozděném svislém zdivu.

Jedná se o půdní vestavbu 1 b.j. do nevyužívaného půdního prostoru.

Nově vzniklá půdní vestavba je následující velikosti:

v 1.podlaží podkroví ........................ 202,80 m2

Zdivo stávajícího objektu je cihelné tl. 45 - 70 cm, stropy dřevěné trámové, krov dřevěná vázaná konstrukce, krytina - bobrovky, schodiště železobetonové.

Vstup do uvažované půdní vestavby je v úrovni 4. NP z prostoru stávajícího schodiště.
Investor: fyzická osoba
Realizace: 08.1995